*   Login ini hanya untuk PSP yang telah berdaftar dengan Jabatan Bangunan, MBPP.
  *   PSP yang belum berdaftar atau mempunyai sebarang masalah boleh menghubungi Jabatan Bangunan, MBPP ditalian 04-2592188 bagi proses pendaftaran.